Kunnanvaltuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 11.8.2021. Kuulutus valtuuston kokouksesta on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.8.2021 (kuulutus 142/2021) ja julkaistu UutisOivassa 12.8.2021.

Kokouksen alussa pidetään nimenhuuto, jossa todetaan kaikki kokouksen läsnäolijat.

Valtuutettu Timo Sasi on ilmoittanut spostilla 12.8.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Myös Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Heli Mäensivu on ilmoittanut esteestä. Kokoukseen on kutsuttu Perussuomalaisten 2. varavaltuutettu Tommi Väre.

Valtuutettu Katariina Pylsy on ilmoittanut spostilla 12.8.2021 esteestä saapua valtuuston kokoukseen. Hänen tilalleen on kutsuttu Keskustan 1. varavaltuutettu Mervi Koponen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)