Kunnanvaltuusto, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Kuntavaalien tulos 2021 on ilmoitusasioiden oheismateriaalina. 
     
  2. Valtuuston kokoukset syyskaudella 2021: 16.8.2021, 11.10.2021, 8.11.2021 ja 13.12.2021.
     
  3. Seuraavat luottamushenkilökoulutukset
  • Torstaina 26.8.2021, klo 17.00 alkaen Monitoimikeskus Sillassa, aiheena kunnan taloustilanne. 
  • Torstaina 2.9.2021, klo 17.00 alkaen Monitoimikeskus Sillassa, hallinnon ilta, jossa käydään läpi kokouskäytäntöä, hallintosääntöä jne käytännön asioita. 
  • Koulutuksista tulee tiedot sähköpostiin erikseen. Koulutuksiin saavat osallistua myös varavaltuutetut, lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.  

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)