Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 19.1. - 1.2.2021:

Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • tarkastuslautakunta 19.1.2021
  • perusturvalautakunta 20.1.2021
  • sivistyslautakunta 20.1.2021
  • keskusvaalilautakunta 28.1.2021

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)