Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloite 3/2020; Vuokrakerrostalon rakentaminen Kyröskoskelle

HMKDno-2020-249

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuutettu Esa Järvenpää ja 6 muuta allekirjoittanutta ovat jättänyt valtuuston kokouksessa 8.6.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Hämeenkyröstä muuttaa nuoria ja erityisesti nuoria pareja Ylöjärven suuntaan, koska Hämeenkyröstä ei löydy laadukkaita hyväkuntoisia vuokra-asuntoja. Tämä on jo monesti todettu asia. Ongelma kohdistuu erityisesti Kyröskosken taajamaan.

Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy on sataprosenttisesti kunnan omistama yhtiö. Yhtiön on jo moneen kertaan pitänyt rakentaa Kyröskoskelle vuokrakerrostalo, mutta sitä ei yhtiö ole saanut aikaiseksi.

Hämeenkyrön kunnan pitää nyt käyttää omistajaohjaustaan ja velvoittaa Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy rakentamaan mahdollisimman nopealla aikataululla Kyröskoskelle vähintään neljäkerroksinen vuokrakiinteistö, joka on suunnattu nuorille pareille ja perheille.

Hämeenkyrössä on viime aikoina rakennettu hyvä määrä senioreille suunnattuja rakennuksia. Muuttotappion kääntämiseksi myös nuorille pitää löytyä sopivia asuntoja, on huono juttu pitkällä tähtäimellä, jos nuoret muuttavat asuntojen puutteen takia muualle asumaan. Kirkkokadulla ja Jokimetsässä on kunnalla vuokra-asuntoja, mutta niihin pitää tehdä peruskorjauksia ja ne eivät vastaa tähän tarpeeseen."

Kunnanjohtaja on kirjeellä 28.1.2021 antanut konserniohjausta Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:lle. Ohjauskirjeessä kunnanjohtaja antaa yhtiölle toimintaohjeet. 

 Asunnonhankinnan hallituksen on välittömästi käynnistettävä seuraavat toimenpiteet:

  • yksilöitävä vuokra-asuntojen tarve ja tavoiteltavat kohderyhmät. Valmistelussa on otettava huomioon SDP:n valtuustoaloite.
  • valittava kunnan omistama kaavallisesti valmis tontti, jolle kohde toteutetaan. Jos kohde on kortteli 54, on selvitettävä millä menettelyllä kaavamerkintää voidaan muuttaa,
  • kilpailutettava rakennuttajayhtiö, joka laatii vuokratalon hankesuunnitelman, rahoitussuunnitelman (Ara-rahoituksen mahdollisuus) sekä kilpailuttaa ja valvoo kohteen rakentamisen. Kunnalle on varattava mahdollisuus osallistua hankesuunnitelman laatimiseen.


Pykälän oheismateriaalina on Tietoja väestökehityksestä ja muuttoliikkeestä Hämeenkyrössä -asiakirja sekä karttaliite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että 

  1. se merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan konserniohjauksena Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:lle antaman ohjauksen vuokratalon rakentamiseksi
  2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)