Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta. 

Päätökset aikavälillä 19.1. - 1.2.2021:

 

Sosiaalityön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 22.01.2021

Yhteiskoulun rehtori
§ 4 Koulupsykologin palkkaaminen, 27.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)