Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, keskusvaalilautakunnan täydennysvaali

HMKDno-2017-67

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Ilpo Kärkkäinen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 10.1.2021. Markku Koskinen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 14.1.2021. Riitta Palomäki on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 15.1.2021. Kati Lahtinen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 17.1.2021. Simo Immonen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 19.1.2021. Heli Mäensivu on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 19.1.2021. Marja-Leena Aironpää on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 21.1.2021. Pekka Kiukainen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 25.1.2021. Timo Ponkiniemi on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 1.2.2021.

Eronpyyntöjen syynä on se, että he tai heidän lähiomainen ovat ehdokkaina kuntavaaleissa 2021.

Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan jäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet:
puheenjohtaja Pekka Kiukainen
varapuheenjohtaja Paula Ylivakeri
Marja-Leena Aironpää
Petteri Suikka
Pirjo Turvala

varajäsenet kutsujärjestyksessä:
Markku Koskinen
Kati Lahtinen
Ville Keskinen
Anna-Maija Frantsila
Ilpo Kärkkäinen
Riitta Palomäki
Heli Mäensivu
Simo Immonen
Timo Ponkiniemi
Annika Mansikkaviita

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

 1. myöntää Ilpo Kärkkäiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 2. valitsee uuden jäsenen Kärkkäisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 3. myöntää Markku Koskiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 4. valitsee uuden jäsenen Koskisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 5. myöntää Riitta Palomäelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 6. valitsee uuden jäsenen Palomäen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 7. myöntää Kati Lahtiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 8. valitsee uuden jäsenen Lahtisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 9. myöntää Simo Immoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 10. valitsee uuden jäsenen Immosen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 11. myöntää Heli Mäensivulle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 12. valitsee uuden jäsenen Mäensivun tilalle keskusvaalilautakuntaan
 13. myöntää Marja-Leena Aironpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 14. valitsee uuden jäsenen Aironpään tilalle keskusvaalilautakuntaan
 15. myöntää Pekka Kiukaiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä
 16. valitsee uuden jäsenen Kiukaisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 17. myöntää Timo Ponkiniemelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 18. valitsee uuden jäsenen Ponkiniemen tilalle keskusvaalilautakuntaan
 19. valitsee keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)