Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, Keskinen ja Mansikkaviita

HMKDno-2017-67

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Ville Keskinen on muuttanut pois Hämeenkyröstä. Keskusvaalilautakunnan varajäsen Annika Mansikkaviita on ilmoittanut sähköpostilla 20.1.2021 muuttaneensa pois Hämeenkyröstä.

Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  1. toteaa Keskisen menettäneen luottamustoimikelpoisuuden paikkakunnalta poismuuton vuoksi
  2. valitsee uuden varajäsenen Keskisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
  3. toteaa Mansikkaviidan menettäneen luottamustoimikelpoisuuden paikkakunnalta poismuuton vuoksi
  4. valitsee uuden varajäsenen Mansikkaviidan tilalle keskusvaalilautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)