Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

Kuvaus

 1. Ennen kokouksen alkua selostetaan seuraavia asioita:
   
 • Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvintointisuunnitelma 2020-2025
 • Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
 • Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025
 • Hämeenkyrön laaja hyvinvointikertomus 2021 - 2025

  Yllä mainittuja asioita selostavat sivistysjohtaja Kimmo Levänen, hyvinvointikoordinaattori Kaisa Ojanen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko.
   
 • Investointihankkeita selostaa elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen, kiinteistöpäällikkö Harri Jääskeläinen sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko.  
   
 1. Päivitetty delegointirekisteri on kiertokansiossa.  
   
 2. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosisuunnitelma on kiertokansiossa. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma käsitellään perusturvalautakunnan helmikuun kokouksessa.  
   
 3. Luettelo rakentamattomista rakennuspaikoista, joista peritään korotettua kiinteistöveroa.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)