Kunnanhallitus, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia aiheita mm.:

  • muutostalousarvio, talouden tasapainotusohjelma ja palvelujen järjestämissuunnitelma (palvelustrategia) kokonaisuuden valmistelun aikataulutus 

Päätös

Hallitus kuuli kunnanjohtajan selostuksen valmistelutilanteesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)