Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 25.5.-31.5.2021:

Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätökset 11-12/2021

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • sivistyslautakunta 26.5.2021
  • tarkastuslautakunta 25.5.2021
  • kunnanvaltuusto 24.5.2021

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)