Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Talouden seuranta

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Osavuosikatsaus julkaistiin huhtikuun lopun tilanteesta ja oli hallituksen käsittelyssä 31.5.2021. Toukokuun tiedot saadaan kesäkuun puolessa välissä. Niistä kootaan kuukausitaulukot, jotka julkaistaan heti, kun ne valmistuvat ja tulevat hallituksen listalle 21.6.2021.

Talouden tasapainotusohjelman palvelualueittaisten tehtävien etenemisestä on tehty tilannekatsaus. Se on tallennettu Virran työtilan kiertokansioon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus saa tiedokseen talouden tasapainotusohjelman tehtävien valmistelutilanteen. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)