Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Nuorisovaltuuston aloite Nysse-alueeseen mukaan pääsemiseksi

HMKDno-2020-425

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Kuvaus

Nuorisovaltuuston edustaja Vilja Martikainen on jättänyt valtuuston kokouksessa 16.11.2020 seuraavan aloitteen:

"Toin kuultavaksenne nuorisovaltuuston Nysse-aloitteen.

Julkisen liikenteen pitäisi mielestämme olla Hämeenkyrössä edullisempaa, kätevämpää ja kattavampaa.

Hämeenkyröstä kulkee arkisin 13 vuoroa Tampereelle, viikonloppuisin kuusi. Mielestämme tämä on aivan liian vähän. Ylöjärven vajaan viiden tuhannen asukkaan Metsäkylästä menee arkisin Tampereen suuntaan lähes 50 vuoroa, joista noin 35 on Nyssen. Emme ole yhtään sen kauempana kuin monet muutkaan alueet, joissa jo nautitaan sinivalkoisesta linja-autosta. Sillä pääsee Tampereelle nykyään Viljakkalasta, Vesilahdelta ja Valkeakoskelta, miksi ei Hämeenkyröstä?

Kunta tukee jo nyt bussilla kulkevia Hämeenkyrö-lipulla, mutta se soveltuu pääasiassa sopivan säännölliseen työssäkäyntiin eikä se kelpaa Nysseen. Nyssellä liput Hämeenkyröstä Tampereelle ja takaisin maksaisivat nykyistä vähemmän ja lippuvalikoima monipuolistuisi. Lisäksi Nyssen kertalipulla pääsee matkustamaan aikarajan sisällä eikä jokaiseen bussiin tai ratikkaan tarvitse ostaa uutta lippua.

Hämeenkyrö on Hinku-kunta eli olemme sitoutuneet tavoitteeseen vähentää 80 % päästöjä vuoteen 2030 mennessä. Oletamme, että Hämeenkyrö pitää kiinni sitoumuksestaan. Julkiseen liikenteeseenn panostaminen edistäisi myös tätä tavoitetta.

Hämeenkyrö on kärsinyt pitkään muuttajien vähyydestä, vaikka Hämeenkyrössä on esimerkiksi Tamperetta halvempi asua. Paremmat bussiyhteydet tekisivät Hämeenkyrössä asumisesta entistä edullisempaa ja markkinoimalla kuntaamme maaseutuna, jossa voi pärjätä julkisilla, olisi iso valtti.

Nuorisovaltuuston valtuuttamana esitän, että tehdään selvitys, onko Nyssen hankkiminen mahdollista sekä mitä kustannuksia ja vaikutuksia sillä olisi."

Laki liikenteen palveluista määrää palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Tampereen alueen seudullisena viranomaisena toimii Tampereen joukkoliikennelautakunta. Sen alueeseen Tampereen ohella kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Hämeenkyrön osalta toimivaltainen viranomainen on elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus Pirkanmaan Ely. Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on päättää toimivalta-alueen tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palveluista. Suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoiset ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä liikennepalvelu voi vähäisessä määrin ulottua varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle.

Tampereen joukkoliikennelautakunnan toiminta on aloitteessa mainittua Nysse-aluetta. Hämeenkyrön ei ole mahdollista päästä mukaan toimintaan lainsäädäntöä muuttamatta.  

Muutamalla kunnalla on sopimus Nysse-alueen kanssa. Sopimuksen perusteella kunta ostaa palvelun suunnittelun, järjestämisen, lipputuotteen ja infojärjestelmän. Kunta maksaa palvelun tuottamisesta. 

Nyssen linjauksena on, että se ei laajenna toimintaa. Asiaa on selvitetty ja pidetty neuvottelu Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtajan kanssa.    

Nuorisovaltuustolle esitettiin tarkennettu lisäkysymys asiasta ja kerrottiin, että Nysse-alueeseen ei päästä mukaan. Tarkoituksen oli saada selville, mikä on kulkemiseen liittyvä suurin ongelma, jotta ratkaisua voitaisiin alkaa miettiä muulla tavoin. Nuorisovaltuuston vastaus on liitteenä. Nuorisolla on selkeä ja perusteltu tarve saada kulkea Tampereelle nykyistä edullisemmin ja myös aikana, jolloin nykyiset yhteydet eivät toimi.  

Joukkoliikenneyhteyksien taajuus määritellään muutaman vuoden välein päivitettävässä palvelutasomäärittelyssä. Nykyinen määrittely on tehty vuosille 2020 - 2023. Sen mukaisesti Hämeenkyrö - Ylöjärven raja (toimivaltaisen viranomaisen raja) kuuluu liikennöintiajan ja vuorotiheyden perusteella luokkaan VI. Sen mukaisesti liikennöinti on järjestetty näin:

 • ma -pe 7.00/8.00 - 17.00
 • la, su tarpeen mukaan
 • ruuhka-aikana (n. 7-9 ja 15-17), 3-5 vuoroa/suunta/vrk 
 • arjen varhaisiltana ei vuoroja
 • la ja su 0-2 vuoroa/suunta/vrk 
   

Ely-keskus toimivaltaisena viranomaisena hyväksyy palvelutasomäärittelyn.  

Kunta pystyy ostamaan lisäksi vuoroja palvelutasomäärittelyn tuottaman liikenteen lisäksi tai tukemaan liikennettä muilla tavoin. Hämeenkyröllä on käytössään Hämeenkyrö-lippu. Se on palvelusetelimuotoinen rahoitus, joka on käytössä Länsilinjan, Paunun ja Rautaveden liikenteen linja-autoissa. Lippua myydään hämeenkyröläisille. Lipulle ladataan 30 matkaa, jotka tulee käyttää 60 päivän aikana. Lipulla voi matkustaan Hämeenkyrössä, Hämeenkyröstä tai Hämeenkyröön. 

Nuorisovaltuuston kokoukseen 20.5.2021 osallistui kunnanjohtaja ja Teams-yhteydellä Länsilinjat Oy hallintojohtaja Kari Keinonen. Kokouksessa käsiteltiin perusteellisesti joukkoliikenteen järjestämisen hinnoittelun edellytykset ja kuntien lipputuki sekä Nysseliikenteessä että palvelusetelimuotoisessa Hämeenkyrölipussa. Todettiin, että vuorojen lisääminen edellyttää kasvavaa käyttäjämäärää ja kunnan tukea asiakkaan lipun hintaan. Kunnanjohtaja totesi, että kunnan tukitaso Hämeenkyrölippuun käsitellään seuraavan kerran vuoden 2022 talousarviota valmisteltaessa, mutta sen korottaminen tuskin on mahdollista.

Nuorisovaltuusto selosti kokuksessa nuorten tarpeita Hämeenkyrölipun hinnoittelun uudistamiseksi. Kari Keinonen totesi, että saada aikaan lippumalli, jossa latauskertoja olisi vähemmän ja voimassaolo olisi kuukautta pidempi eli kolme kuukautta. Tämä lippumuoto olisi ostohinnalta edullinen ja soveltuisi käyttäjälle, jolla matkustustarvetta on suunnilleen vain kerran viikossa. Tämä tuote ei vaikuttaisi asiakkaan, liikenteenharjoittajan tai kunnan kustannusosuuteen.

Lisäksi todettiin, että nykyisen Hämeenkyrölipun edullisuus (4,33 e/suunta) ja kunnan sisäisessä liikenteessä 1,66 e/suunta) tulisi saada tiedotettua nykyistä tehokkaammin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se

 1. toteaa hallituksen jatkavan asian valmistelua yhdessä nuorisovaltuuston kanssa tavoitteena löytää ratkaisu nuorison edullisempaan kulkumahdollisuuteen Tampereelle julkisella liikenteellä
 2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)