Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Sivistysjohtaja Levänen ja henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen selostavat yt-menettelyn etenemistä.
     
  2. Henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen selostaa työsterveyshuollon kilpailutusta. Asia tulee hallituksen päätettäväksi 14.6. kokouksessa. Henkilöstöpäällikkö selostaa myös palkanlaskennan kilpailutusta. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)