Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 17.8. - 30.8.2021:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 13/2021
Talous- ja hallintojohtaja: ei päätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätös 17/2021

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 10.8.2021 (2/2021)

Päätös

Hyväksyttiin.