Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Talouden seuranta

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä  lautakunnille kuukausittain.   

Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  

Syksyn osavuosikatsaus valmistuu elokuun lopun tilanteesta. Se menee suoraan valtuustolle 27.9.2021 kokoukseen. 

Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.   

Heinäkuun lopun kuukausitaulut on pykälän oheismateriaalina.
 

Käyttötalouden toteuma

1000 euroa talousarvio toteutuneet eurot heinäkuun lopussa toteutumisprosentti
menot 81 615 48 049 58,9
tulot 22 682 11 513 50,8
netto 58 933 36 536 62,0


Toteutumisprosentit kautta linjan ovat yli ajankohdan normaalin toteutumisprosentin. Talousarvion ylitys näyttää todennäköiseltä. Verotuloennuste lupasi lisää verotuloja. Tarkempi tulosennuste ja palvelujohtajien kommentit tulevat osavuosikatsaukseen. 

Päätösehdotus

Hallitus saa tiedokseen talouden tilanteen. 

Päätös

Hyväksyttiin.