Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Janne Mäkinen ja Kirsi Parhankangas.

Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Valittiin.

Hallitus piti tauon tämän asian jälkeen ja kuuli vieraaksi kutsuttuja asiantuntijoita Akseli Nurmea Väylävirastostosta, elinympäristöpäällikkö Ritva Asula-Myllystä ja yhdyskuntatekniikan päällikköä Jari Luomaa sekä yrityspalvelujen toimitusjohtaja Markus Pikkaa.