Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta. 

Päätökset aikavälillä 17.8. - 30.8.2021:

Hoitotyön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 11 Lähihoitajan toimen täyttäminen,vakanssinro 2085,Asumispalvelut/ Siljankoti, 27.08.2021

Kirkonkylän koulun rehtori
§ 11 Koulunkäynninohjaajan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään (vakanssi 4009), 30.08.2021

Vammaispalveluiden palvelupäällikkö
§ 1 Tuetun asumisen ohjaajan valinta, 26.08.2021

Ylilääkäri
§ 12 Röntgenhoitajan vakituisen toimen täyttö, 26.08.2021

Päätösehdotus

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Timo Mäkelä poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Hän on viranhaltijana tehnyt yhden päätöksistä. 

Esteellisyys

  • Timo Mäkelä