Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t: 205 - 215.

Päätös

Todettiin.