Kunnanhallitus, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Edustajan valinta Pirkanmaan musiikkiopiston ohjausryhmään

HMKDno-2021-371

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunta ostaa vuonna 2015 tehdyn sopimuksen perusteella Tampereen NMKY:n ylläpitämältä Pirkanmaan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja.  

Pirkanmaan musiikkiopiston johtokunta on muutettu ohjausryhmäksi vuoden 2021 alusta. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on sparrata opiston johtoa strategisissa asioissa sekä tarvittaessa valmistella isompia kokonaisuuksia opiston ylläpitäjän YMCA Tampereen (Tampereen NMKY ry) hallituksen päätettäväksi.

Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan musiikkiopiston sopimuksessa on sovittu, että Hämeenkyrön kunta nimeää yhden henkilön Pirkanmaan musiikkiopiston johtokuntaan, eli nykyiseen ohjausryhmään.

Kunnan edustajana viimeisen vaalikauden toiminut Vesa Rantamäki on ilmoittanut luopuvansa paikastaan ja alustavien keskustelujen mukaan Timo Mäkelä olisi kiinnostunut kunnan edustajana toimimiseen syksystä 2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus nimeää edustajansa Pirkanmaan musiikkiopiston ohjausryhmään. 

Päätös

Hallitus valitsi edustajaksi Timo Mäkelän. 

Tiedoksi

valittu edustaja, Pirkanmaan musiikkiopisto rehtori Jouni Auramo (jouni.auramo@pmo.fi), hallintopalvelusihteeri Myllymäki