Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 11.5. - 24.5.2021:

Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätös 10/2021

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • keskusvaalilautakunta 10.5.2021 ja 14.5.2021
  • tekninen lautakunta 11.5.2021
  • ympäristölautakunta 18.5.2021
  • perusturvalautakunta 19.5.2021

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)