Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.

Päätökset aikavälillä 11.5. - 24.5.2021:

 

Sivistysjohtaja
Viranhaltijapäätös:
§ 5 Talous- ja hallintopäällikön viran täyttö, 14.05.2021

Sosiaalityön päällikkö
§ 4 Sosiaaliohjaajan toimen täyttäminen terveyskeskuksessa, 12.05.2021

Ylilääkäri
§ 7 Terveyskeskushammaslääkärin vakituisen toimen täyttö, 24.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)