Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Osavuosikatsaus 1/2021

HMKDno-2021-264

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä  lautakunnille kuukausittain. Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  

 

Talousarvion toteutuminen koko kunnan tasolla

1000 euroa Talousarvio Käyttö 31.4.2021 toteutumisprosentti
Tuotot 22 050 6 503 29,5
Kulut 80 983 26 185 32,3
Netto 58 933 19 682 33,4

 

Osavuosikatsaus on liitteenä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus käy läpi osavuosikatsauksen ja esittää sen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)