Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Koskilinnan myynti

HMKDno-2021-204

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Jääskeläinen, tilapalvelupäällikkö, harri.jaaskelainen@hameeenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalvelut esittää kiinteistön myyntiä osoitteessa Koskilinnankuja 3. Vuonna 1985 Koskilinna siirtyi kunnan omistukseen maakauppojen yhteydessä. Kunnan omistuksen myötä rakennuksen laajennusosassa aloitti päiväkoti vuonna 1987. Vuonna 1998 päiväkodin tilat laajentuivat itäisessä siivessä, ja ilmeisesti viimeistään tässä vaiheessa keittiö- ja kahviotilat tulivat päiväkodin käyttöön. Kunnan nuorisotilat aloittivat toimintansa laajennusosan kellarissa vuonna 1989. Toiminta siirtyi muualle vuoden 2020 alussa.

Kiinteistö ei sovellu kunnan hallintokuntien tarpeisiin.

Kaava ja tonttitiedot

Kiinteistörekisteritunnus: 108-418-1-45. Pinta-ala 61600 m^2. Voimassa olevassa asemakaavassa (kv hyv. 1.12.1986) Koskilinna sijaitsee yleisten rakennusten korttelialueella Y-1, jossa sallitaan lisäksi liiketoiminta, johon saa käyttää kerrosalaa enintään 600 m2. Kokonaiskerrosalaksi on määritelty 15 000 kem2, josta on käytetty alle 4 000 kem2. Kerrosluku on enintään kolme ja rakennusala on rajattu rakennuksen mukaan.

Rakennus
Rakennuksen pinta-ala yhteensä 3 178 m2. 

Myynti ja markkinointi
Kohde laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustolle. Huutokaupan voittajan ratkaisuperusteena on korkein kiinteistöstä tarjottu hinta. Kilpailun ehtojen mukaisesti kunta myy kiinteistön korkeimman ostotarjouksen jättäneelle ilman alarajan asettamista. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadun korkeimman tarjouksen.

Oheismateriaalina: asiantuntijaselvityksiä ja Koskilinna työryhmän loppuraportti

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle:
- Koskilinnan kiinteistön myyntiä Huutokaupat.com: n kautta. 
- Ennen myyntipäätöstä tehdään lohkomistoimenpide, jolla erotetaan sopiva myytävä määräala
- Kunta sitoutuu mahdolliseen kaavamuutoksen laatimiseen

Päätös

Hyväksyttiin

Kuvaus

Tekninen lautakunta 11.5.2021, 38 §.

Oheismateriaalina ja päätösehdotuksen perusteluina on teknisessä lautakunnassa käsittelyssä ollut ennakkovaikutusten arviointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 

Asian käsittely

Keskustelun kuluessa Vilho Ponkiniemi teki muutosesityksen: Koskilinnaa ei laiteta myyntiin vaan siitä kehitetään kuntalaisten käyttöön tuleva rakennus. Katariina Pylsy kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi. Pohjaesitys on Jaa ja Ponkiniemen esitys on Ei.  

Päätös

Hallitus hyväksyi pohjaesityksen äänestyksen jälkeen äänin 7-2.  Koskilinna laitetaan myyntiin. 

Vilho Ponkiniemi jätti päätökseen eriävän mielipiteensä:
"Esitän, että Koskilinnaa ei laiteta myyntiin, vaan sille tehdään useammalle vuodelle ajoittuva remontti- ja kunnostussuunnitelma.
Perustetaan laajapohjainen työryhmä, joka kehittää Koskilinnasta hämeenkyröläisille ihmisille, yhdistyksille ja seuroille suunnatun kulttuuri- ja kohtaamiskeskuksen, joka luontevasti täydentää Koskilinnan ympärille rakentuvaa urheilu- ja vapaa-ajanviettoaluetta. Talossa voi olla tiloja, joita kolmannen sektorin toimijat voisivat edullisesti hyödyntää järjestämissään eri tapahtumissa.

En myöskään pidä asiallisena sitä, että myynti-ilmoituksessa ei ole mainittu, kuinka suuri tontti talon mukana myydään. Ei ole hyvän kauppatavan mukaista jättää näinkin tärkeä ja hintaan vaikuttava asia kertomatta kaupan kohteesta. Normaalisti tontin koko vaikuttaa ratkaisevasti kauppahintaan."

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 78%

    Rauno Mäki, Heidi Tulonen, Esa Järvenpää, Anna-Kaisa Immonen, Risto Linnainmaa, Päivi Leskinen, Timo Mäkelä

  • Ei 2 kpl 22%

    Katariina Pylsy, Vilho Ponkiniemi

Tiedoksi

tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)