Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Kaavoituspäällikön viran aukijulistaminen

HMKDno-2021-235

Valmistelija

  • Mira Hirvonen-Ylinen, henkilöstöpäällikkö, mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021. Hallitus käsittelee  kaavoitusarkkitehdin viran ja nimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi 31.5.2021. 

Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee em. viranhaltijan.

Hakuilmoitusluonnos ja hakuprosessin kuvaus ovat kiertokansiossa luettavissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus

  • julistaa haettavaksi kaavoituspäällikön viran, hakuaika virkaan on 1.6. - 17.6.2021
  • päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisen pätevyyden ja tehtävän vaativuuden edellyttämän riittävän työkokemuksen

Päätös

Hyväksyttiin.  

Haastattelupäivä on 23.6.2021. 

Tiedoksi

henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, kunnanjohtaja Alenius, toimistopäällikkö Hietala-Karlsson

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)