Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita mm. hallintosäännön viimeistelyä ja yritysasioita. 

Päätös

Hallitus kuuli kunnanjohtajan selostukset ajankohtaisista asioista. 

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)