Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 17.5. - 23.5.2022:

Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilla):

  • kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 11.5.2022
  • elinympäristölautakunta 16.5.2022
  • tarkastuslautakunta 17.5.2022
  • sivistyslautakunta 18.5.2022

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)