Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Taloussuunnitelma 2022; muutostalousarvio 2 /2022

HMKDno-2021-504

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion marraskuussa 2021. Talousarviota tehtäessä todettiin,​ että tekeillä on sopeutusohjelma ja alkuvuonna 2022 tehdään muutostalousarvio,​ joka on sopeuttamisohjelman ensimmäisen vuoden mukainen. Valtuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman 21.2.2022. Sopeuttamisohjelma hyväksyttiin pakettina,​ joka sisältää muutoksia vuosille 2022 – 2024.

Nyt hyväksyttävä muutostalousarvio sisältää osan sopeuttamisohjelmassa mainituista toimenpiteistä. Loput sopeutustoimet  jäävät hyväksyttäväksi kesäkuun muutostalousarviossa.   

Asiakirjaan sisältyy taulukko, josta näkee, mitkä asiat sisältyvät tähän muutostalousarvioon ja mitkä päätetään kesäkuussa.  Muutostalousarvioon on myös listattu sopeuttamisohjelman aiheuttamat muutokset ja muut muutokset erikseen. 

Muutostalousarvion isommat muutokset

  • toimintakate kasvaa 69 000 euroa ja on muutostalousarviossa 61,9 milj.euroa
  • verotulot kasvavat 300 000 euroa ja ovat muutostalousarviossa 41 milj.euroa
  • valtionosuudet kasvavat 935 000 euroa ja ovat muutostalousarviosssa 25 milj.euroa
  • investoinnit kasvavat 205 000 euroa
     

Liite Muutostalousarvio 1/2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion
1/2022.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Kuvaus

Hallitus 28.3.2022, 81 §.

Päätösehdotus

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion 1/2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuvaus

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion marraskuussa 2021. Talousarviota tehtäessä todettiin,​ että tekeillä on sopeutusohjelma ja alkuvuonna 2022 tehdään muutostalousarvio,​ joka on sopeuttamisohjelman ensimmäisen vuoden mukainen. Valtuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman 21.2.2022. Sopeuttamisohjelma hyväksyttiin pakettina,​ joka sisältää muutoksia vuosille 2022 – 2024.

Ensimmäinen muutostalousarvio hyväksyttiin huhtikuussa ja siinä hyväksyttiin osa sopeuttamisohjelman aiheuttamista määrärahamuutoksista. Tähän toiseen muutostalousarvioon on otettu loput kohteet.  Muutostalousarviossa on myös muita muutoksia. 

Asiakirjaan sisältyy taulukko,​ josta näkee,​ mitkä asiat sisältyivät ensimmäiseen ja mitkä tähän muutostalousarvioon. Muutostalousarvioon on myös listattu sopeuttamisohjelman aiheuttamat muutokset ja muut muutokset erikseen. 

Liite Muutostalousarvio 2/2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan muutostalousarvion 2/2022. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)