Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Mäkelä ja Esa Järvenpää.

Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen ja kuuli asiantuntijoina kaavoituspäällikkö Leena Lahtista, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojasta, sivistysjohtaja Kimmo Levästä ja henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylistä. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)