Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Osavuosikatsaus 1/2022

HMKDno-2022-190

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina. Raportti sisältää yleisiä kunnan kehittymisen tietoja ja talouden toteutumistiedot. Osavuosikatsaus sisältää myös selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tällä kertaa osavuosikatsauksessa on myös raportointi sopeuttamisohjelman vuoden 2022 kohteiden edistymisestä.  

Osavuosikatsaus 1/2022 on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus saa tiedokseen osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)