Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.

  • kuntastrategian päivityksen valmistelu
  • valmiusasiat

 

Päätös

Kuultiin kunnanjohtajan katsaukset ajankohtaisista asioista. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)