Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovast pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 15.6. - 24.6.2021:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 8/2021
Talous- ja hallintojohtaja: viranhaltijapäätökset 9-10/2021
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta).

  • vammaisneuvoston pöytäkirja 15.6.2021 (kiertokansiossa)
  • ympäristölautakunta 16.6.2021
  • keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 16.6., 14.6., 13.6. ja 11.6.2021
  • perusturvalautakunta 16.6.2021
  • kunnahallituksen henkilöstöjaosto 15.6.2021
  • kunnanvaltuusto 14.6.2021

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)