Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Talouden seuranta

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä  lautakunnille kuukausittain. Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.   

Hallitukselle raportoidaan toukokuun lopun tilanne koko kunnan osalta.

Talouden toteutuman yhteenveto 31.5.2021

1000 euroa TA toteutuma 30.5.2021 toteutumisprosentti (edellisenä vuonna)
tulot 22 682  8 684 38,3      (36,7)
menot 81 615 32 919 40,3      (39,1)
netto 58 933 24 235 41,1     (40,0)


Talousarvioluku tässä on muutostalousarvio. Toimintakatetavoite vuodelle 2021 on 58,4 eli puoli milj.euroa muutostalousarviota alempi. Tämän hetken toteutuman perusteella tavoitetta ei saavuteta ja muutostalousarvion tason saavuttaminenkaan ei ole varmaa. 

Raportti on oheismateriaalina.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus saa tiedokseen talouden seurannan. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)