Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 15.12.2020 - 18.1.2021:

Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talousjohtaja (31.12.2020 asti): viranhaltijapäätös 6/2020
Talous- ja hallintojohtaja (1.1.2021 alkaen): ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö (31.12.2020 asti): ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätökset 1-2/2021

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • kunnanvaltuusto 14.12.2020
  • tekninen lautakunta 16.12.2020
  • ympäristölautakunta 16.12.2020
  • kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 17.12.2020

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)