Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite 1/2020; Koskilinnan remontointi Hämeenkyrön kunnanvirastoksi

HMKDno-2020-99

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuuston kokouksessa 9.3.2020 Miska Vesikko sekä 4 muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen Koskilinnan remontoimiseksi Hämeenkyrön kunnanvirastoksi.

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Koskilinna remontoidaan Hämeenkyrön kunnanvirastoksi.

Esitämme, että perustetaan työryhmä, joka tekee tilatarvesuunnitelman ja taloudellisen arvion Koskilinnan remontoinnista kunnanvirastokäyttöön.

Nyt kun on tullut esille, että Koskilinnaa ei saada asianmukaisella hinnalla myydyksi, pitää sille kehittää asiallinen käyttötarkoitus.

Kunnan taloudellinen liikkumavara, ottaen huomioon ennakkotiedot vuoden 2019 tilinpäätöksestä, on sellainen ettei kunnalla ole varaa sitoutua pitkäaikaiseen vuokrasuhteeseen uusien toimistotilojen suhteen. Koskilinna, kunnan omana rakennuksena, tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi remontoituna toimitilana kuin uudet vuokratilat.

Koskilinnahan on osa Hämeenkyrön kunnan kulttuurihistoriaa ja kuuluu olennaisena osana siihen teolliseen perinteeseen, joka on tuonut ja tuo edelleen hyvinvointia hämeenkyröläisille. Kunnantalona Koskilinna saisi arvokkaan jatkon kuntamme yhtenä arvorakennuksena."

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta ei esitä Koskilinnan remontontia Hämeenkyrön kunnanvirastoksi, koska kunnanhallitus on kokouksessaan 26.10.2020 §175 päättänyt Koskilinnan vuokrauksesta (esisopimus)Ti-Ti Tuotanto Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin

Kuvaus

Teknisen lautakunnan esitys 8.12.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se 

  1. antaa teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)