Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön  17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.

Päätökset aikavälillä 15.12.2020 - 18.1.2021:
 

Elämänlaatupalvelujen esimies
Viranhaltijapäätös:
§ 2 Hanketyöntekijän valinta: koulunuorisotyöntekijä, 14.01.2021
§ 18 Kirjastonhoitajan toimi, päätös ottaa varasijalta, 17.12.2020

Ylilääkäri
§ 2 Terveyskeskushammaslääkärin vakituisen toimen täyttö, 12.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)