Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Luottamushenkilön eronpyyntö; varavaltuutettu Anssi Juntunen

HMKDno-2017-67

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Anssi Juntunen on ilmoittanut sähköpostilla 14.12.2020 muuttaneensa pois Hämeenkyröstä 1.12.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle että valtuusto

  1. toteaa Juntusen menettäneen luottamustoimikelpoisuuden paikkakunnalta poismuuton vuoksi 
  2. toteaa Kokoomuksen varavaltuutettujen nousevan yhtä sijaa ylemmäksi. Kokoomuksen 1. varavaltuutetuksi nousee Erkki Norokorpi, toiseksi varavaltuutetuksi Turo Antila ja kolmanneksi varavaltuutetuksi Lotta Osara.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)