Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Kuvaus

 1. Kokousta ennen mukana Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n hallitus keskustelemassa hallituksen kanssa ajankohtaisista yritysasioista ja yrityspalvelujen aikaansaannoksista. Paikalla olivat yhtiön toimitusjohtaja Markus Pikka ja yhtiön hallituksen jäsenet Markku Koskinen ja Kari Isokivijärvi. 
   
 2. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021 ja päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021. Asiakirjat on tallennettu kiertokansiossa olevaan
  valtionosuuspäätökset -kansioon. Tiedoissa ei ole havaittu virheitä. Valtionosuuspäätöskansiossa myös muita päätöksiä.
   
 3. Taloudenhoito-ohjeet 2021. Asiakirja on tallennettu kiertokansioon.
   
 4. Valtionperintönä saatavien Pyhäniemen lomaosakkeiden myyminen Huutokaupat.com:n kautta.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)