Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Aloitteet 2020

HMKDno-2021-3

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallintosääntö 31 §, valtuutettujen aloitteet

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.

Hallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Liitteenä on vuonna 2020 jätetyt aloitteet.

Aloitteet vuodelta 2018, jotka käsitelty vuonna 2020:

 • Valtuustoaloite 4/2028, Koirapuisto
  Käsitelty valtuustossa 16.11.2020, 36 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 9/2018, Hämeenkyrön kunnan positiivisen näkyvyyden kasvattaminen taajamissa
  Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 13 §; asia on loppuunkäsitelty

 

Aloitteet vuodelta 2019, jotka käsitelty vuonna 2020:

 • Valtuustoaloite 3/2019, jätehuoltoviranomaisselvitys
  Käsitelty valtuustossa 9.3.2020, 5 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 4/2019, koulujen hävikkiruoan jakelun kokeileminen
  Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 14 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 5/2019, muovinkeräyspisteiden järjestäminen Kirkonkylän ja Kyröskosken taajamiin
  Käsitelty valtuustossa 9.3.2020, 6 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 7/2019, Hämeenkyrön maisemakukkapellot
  Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 15 §; asia on loppuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 8/2019, Hämeenkyrön kunnan liittyminen ikäystävällisten kuntien verkostoon
  Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 16 §; asia on lopuunkäsitelty
 • Valtuustoaloite 9/2019, harrastustakuu ja sitä johtavan viranhaltijan nimeäminen
  Käsitelty valtuustossa 16.11.2020, 37 §; asia on loppuunkäsitelty
   

Pykälän liitteenä on vuonna 2020 tehdyt aloitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden johdosta tehdyt toimet.

Päätös

Hyväksyttiin.  

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)