Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita mm.

  • Ilmava ilmastojohtamisprojekti alkoi.
  • Kestävä kuntatalous -projekti alkaa verkostopäivällä 21.1.2021. Hallituksen kokouspiiri on saanut kutsun tapahtumaan. 
  • Nuorten kesätyöt.

Päätös

Kuultiin ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)