Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 8.6. - 14.6.2021:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 7/2021
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):
Ajalla 8.6.-14.6.2021 ei ole uusia pöytäkirjoja eikä muistioita tiedotettavana.

 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)