Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Otto-oikeuspykälä

Kuvaus

Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta. 

Päätökset aikavälillä 8.6. - 14.6.2021:
 

Elämänlaatupalvelujen esimies
Viranhaltijapäätös:
§ 13 Kirjastonhoitajan rekrytointi, 08.06.2021

Hoitotyön päällikkö
§ 7 Hoiva-avustajan valinta ,asumispalvelut vakanssinro 3043, 09.06.2021

Kirkonkylän koulun rehtori
§ 3 Erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4526) 1.8.2021-, 14.06.2021

Mahnalan Ympäristökoulun rehtori
§ 3 Erityisluokanopettajan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan (vakanssi 4904), 09.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Päivi Leskinen ja Timo Mäkelä poistuivat esteellisiksi ilmoittautuneina tämän asian käsittelyn ajaksi.  Esteellisyyden peruste: he ovat asianosaisia. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)