Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Koskilinnassa olevien Paavo Tynellin suunnittelemien valaisinten myynti

HMKDno-2021-370

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti 31.5.2021, § 146 laittaa Koskilinnan kiinteistön myyntiin huutokaupat.com kautta. Nyt on kuitenkin varmistunut asiantuntija-arvio, jonka mukaan Koskilinnassa on arvokkaat Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet ja ne voi myydä erikseen.  

Valaisimia on

  • juhlasalin seinävalaisimet 10 kpl
  • tuulikaapin ja porraskäytävän valaisimet 6 kpl
  • pylvässalin valaisimet 9 kpl
  • alahallin naulakoiden yläpuolella olevat valaisimet 9 kpl


Bukowski Auktioner huutokauppakamari on arvioinut valaisinten arvon ja esittää pohjahinnaksi huutokaupassa 111 100 euroa. Lopullinen myyntihinta määräytyy markkinoiden kiinnostuksesta. Valaisimet ovat menossa lokakuun huutokauppaan. Myyjä ottaa provision myynnistä ja laskuttaa myyntivalokuvat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus antaa luvan laittaa Koskilinnassa olevat Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet myyntiin Bukowski Auktior Ab:n välityksellä. Kunnanjohtaja oikeutetaan tekemään lopullinen myyntipäätös huutokaupan päättymisen jälkeen. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

kunnanjohtaja Alenius, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)