Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja kertoo ajankohtaisista valmistelussa olevista asioista mm. Hämeenkyrötalon kilpailutuksen etenemisestä ja NCC:n suunnitteluvarauksen etenemisestä.

Päätös

Kunnanjohtaja selosti ajankohtaisia asioita. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)