Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Talouden seuranta

Kuvaus

Osavuosikatsaus tehdään elokuun lopun tilanteesta. Katsausta varten luvut ovat saatavissa kuukauden puolivälissä.  

Osavuosikatsaukseen tulee palvelujohtajien kommentit taloudesta ja toiminnasta. Katsaukseen on pyydetty myös konserniyhtiöiden raportit.

Talouden toteutumaluvut ovat jo valmiina, mutta analyysit eivät. Katsaus ei siksi valmistu vielä hallituksen 20.9 kokoukseen vaan viedään suoraan valtuustolle tiedoksi 27.9.2021.

Käyttötalouden toteutuma 

1000 euroa TA 2021 Käyttö elokuun loppuun mennessä toteutumisprosentti
Menot 81 615 54 735 67,1
Tulot 22 682 13 023 57,4
Netto 58 933 41 712 70,8

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus saa tiedokseen osavuosikatsauksen laadintavaiheen ja antaa valtuustolle tiedoksi valtuuston kokoukseen mennessä valmistuvan katsauksen. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)