Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Hiltunen ja Raija Westergård.

Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.

Päätös

Valittiin.

Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen ja kuuli tilapalvelupäällikkö Jääskeläistä. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)