Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  1. Tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen selostaa Koskilinnan myyntiä. Tarjousaika on loppunut 16.9.2021.
     
  2. Johtoryhmän muistio 7.9.2021.
     
  3. Salkkuraportti. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)