Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Hallintosäännön päivitys 2/2021

HMKDno-2021-252

Valmistelija

 • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hallitus päätti 13.9.2021 elinkeinotoiminnan järjestelyistä. Samassa kokouksessa perustettiin elinkeinojohtajan virka ja sijoitettiin se elinympäristöpalveluihin perustettavalle uudelle elinkeinopalvelujen vastuualueelle vastuualueen esihenkilöksi vuoden 2022 alusta lukien.  

Elinkeinotoimi on hallituksen ja kunnanjohtajan johdossa olevaa toimintaa. Tämän vuoksi elinkeinojohtajan valinnan suorittaa hallitus. Hallintosääntöön täytyy tehdä tämä muutos ja elinkeinojohtaja lisätä pykälään 70, jossa luetellaan hallituksen valitsemat viranhaltijat.

Hallintosääntöön § 114 (elinympäristöpalvelujen viranhaltijoiden ratkaisuvalta) lisätään uuden elinkeinojohtajan ratkaisuvallaksi:

 1. päättää yritykselle luovutettavan rakennuspaikan esisopimuksesta 

 1. päättää yritykselle luovutettavan hallituksen hinnoitteleman yritys- tai liikepaikkatontin myynnistä ja tällaisen kaupan purkamisesta 

 1. ratkaisee kunnan ostamien yritys- tai liikepaikkatonttien myyntikuntoon saattamisen 
   

Tämä muutos aiheuttaa muutoksen maankäyttöinsinöörin ratkaisuvaltaan. Hän päättää asuinrakennusten rakennuspaikkojen varaamisesta. Lisäksi on muiden ratkaisuvallan kohtiin laitettu täsmennys asuinrakennuspaikasta.   

Hallintosäännön liitteeseen kohtaan maankäyttö- ja rakennuslaki lisätään jaoston päätösvaltaan hulevesiä koskevat erityiset säännökset.

Oheismateriaalina on hallintosääntö ja liite, joihon on punaisella merkitty muutokset.  

Liitteenä on uusittu hallintosääntö ja liite. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle hallintosääntöön muutosta

 1. pykälään 70, jossa elinkeinojohtajan valinta lisätään hallituksen tehtävänä olevaksi virkavalinnaksi
   
 2. pykälään 114, jossa elinkeinojohtajan ja maankäyttöinsinöörin ratkaisuvalta on liitteenä olevan hallintosäännön mukainen 
   
 3. liitteeseen kohtaan maankäyttö- ja rakennuslaki lisätään jaoston päätösvaltaan hulevesiä koskevat erityiset säännökset.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)