Kunnanhallitus, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita.  

Päätös

Kunnanjohtaja selosti mm. ajankohtaisia liikenneasioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)