Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

Kuvaus

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat pykälän oheismateriaalina.

Päätökset ajalla 27.4. - 10.5.2021:

Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätökset 3-6/2021
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätös 9/2021

Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilta):

  • Sivistyslautakunta 28.4.2021
  • Tarkastuslautakunta 27.4.2021
  • Kunnanvaltuusto 26.4.2021

Päätös

Hyväksyttiin,


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)