Kunnanhallitus, kokous 17.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Valtuustoaloite 2/2020; Hämeenkyrön vanhat talot -tapahtuma

HMKDno-2020-248

Valmistelija

  • Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Kuvaus

Valtuutettu Katariina Pylsy on jättänyt valtuuston kokouksessa 8.6.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtuma

Ehdotan, että Hämeenkyrössä järjestettäisiin vuonna 2021 Vanhat Talot -tapahtuma. Kyseinen tapahtuma on järjestetty Hämeenkyrössä kolmena vuonna: 2014, 2015 ja 2017. Vuosina 2014 ja 2015 tapahtuma järjestettiin vapaaehtoistoimin ja vuonna 2017 Hämeenkyrön Yrityspalveluiden hallinnoiman hankkeen turvin. Hankkeeseen saatiin Leader-tukea. Yrityspalvelut Oy lähti mukaan tapahtuman tuottamiseen, koska sillä nähtiin olevan kuntamarkkinoinnin kannalta merkittävää arvoa.

Hämeenkyrön ohella vastaavia tapahtumia on järjestetty Sastamalassa, Orivedellä, Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä.

Syksyllä 2019 kaikki me Pirkanmaan Vanhta Talot -tapahtumien vastuulliset tuottajat verkostoiduimme ja teimme yhteistyössä Vanhat Talot -tapahtumista ehdotuksen Kulttuuripääkaupunkihaun avoimeen ohjelmahakuun.

Vanhat Talot -tapahtumat on todettu kaikissa tapahtumaa järjestäneissä kunnissa yleisöä kiinnostaviksi ja yhteisöllisiksi. Vanhat Talot -tapahtumalla on nähty olevan merkittävää imago- ja asukasmarkkinoinnillista arvoa. Lisäksi tapahtuman avulla pystytään kertomaan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista, niiden oikeaoppisesta remontoinnista ja säilyttämisen tärkeydestä.

Vastaava tapahtuma pitäisi järjestää Hämeenkyrössä kunnan toimesta kesällä 2021. Hämeenkyröllä on pitkä historia, paljon merkittäviä kantatiloja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja myös merkittävää teollisuuden historiaan liittyvää rakennuskantaa.

Tapahtuma olisi loistava mahdollisuus markkinoida Hämeenkyrön väylän uusia nopeita yhteyksiä kaupunkiseudulle ja näin Korona-aikana markkinoida upeita rauhallisia maaseutuasumisen ympäristöjä."

Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:lle. 

Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Pikan vastaus valtuustoaloitteeseen:

"Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy on lykännyt aloitteeseen vastaamista viime hetkeen asti kesän 2021 suhteen Korona-epidemiasta johtuen. Yrityspalvelut on halunnut varmistaa, että meillä on käytettävissä paras mahdollinen tieto tai ennuste kesästä 2021, jotta pystytään toteamaan kesän 2021 mahdollisuudet järjestää isompia tapahtumia.

Kuten muuallakin Pirkanmaalla Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy ei näe realistista mahdollisuutta järjestää Hämeenkyrön Vanhat Talot – tapahtumaa vielä kesällä 2021 Korona-epidemiatilanteesta ja sen huonosta ennustettavuudesta johtuen tulevan kesän osalta. Vanhat Talot – tapahtuma on luonteeltaan sellainen, että se kerää paljon toisilleen tuntemattomia ihmisiä pieniin tiloihin, tässä tapauksessa suurimmaksi osaksi ihmisten yksityisiin koteihin.

Hämeenkyrön Yrityspalvelut on suunnitellut yhteistyössä Hämeenkyrön eri aktiivitahojen kanssa Landefest Hämeenkyrö – tapahtumaa elokuulle 2021, joka järjestetään koko Hämeenkyrön alueella. Tapahtuman kuvaus on seuraavanlainen:

”Elokuun 27. - 29. päivä järjestetään Hämeenkyrössä Landefest -tapahtuma, jossa paikalliset tilat ovat auki matkailijoille. Lähde sinäkin tutustumaan Hämeenkyrön eri tiloihin ja maalaiselämään. Päivän aikana pääset näkemään, millaista elämä maaseudulla on ja tutustumaan erilaisiin maatilojen eläimiin ja koneisiin. Luvassa on mukana maaseututapahtuma upeissa hämeenkyröläisissä maisemissa. Tule mukaan viettämään ikimuistoista päivää Hämeenkyröön! ”

Korona-epidemia ja sen tilanne kesän aikana vaikuttaa tietysti myös tuon kyseisen tapahtuman järjestelyihin ja voi lykätä sitä vuodella eteenpäin. Hämeenkyrön Yrityspalvelut ehdottaa, että Vanhat Talot – tapahtuma ja Landefest Hämeenkyrö yhdistetään kesällä 2021 mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään yhteisenä tapahtumana maaseutu ja maaseudun elämä – teemalla. Kesä 2022 päätetään erikseen myöhempänä ajankohtana tämän vuoden aikana."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että 

  1. vastaus valtuustolle on Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n lausunnon mukainen
  2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

valtuuston listalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)